Omplacering av hund 
&
Foderväd

 

Här kommer vi att informera om vi har hundar till salu eller om vi letar fodervädar
.
Vi söker två familjer/ personer som kan tänka sig att köpa bullmastiff med bibehållen avelsrätt, det är till en tik, dom ska inte till samma familj. 
Läs på avtalet hos svenska kennelklubben 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/avtal/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Bibeh%c3%a5llen+avelsr%c3%a4tt&_t_tags=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csiteid%3a821afd82-44fd-4b1f-8345-260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=213.89.71.190&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Pages_StandardPage/_109d4301-44a9-496a-aa44-52f6695e7a77_sv&_t_hit.pos=1Är man intresserad av att köpa valp med bibehållen avelsrätt hos oss så vill vi att man läser på hos skk vad det innebär att köpa hund med bibehållen avelsrätt. 
Max 10 mil från kungsbacka.