Rasstandard Bullmastiff

 

FCI-nummer 157

Ursprungsland/ hemland: Storbritannien

Användningsområde: Vakthund, numera sällskapshund

FCI-klassifikation: Grupp 2, sektion 2:1

 

Bakgrund/ändamål:

Bullmastiff härstammar från både den gamla engelska mastiffen och bulldoggen. Rasen har huvudsakligen använts som vakthund, och användes i äldre tider, av skogvaktare som skydd och hjälp i arbetet med att hålla efter tjuvskyttar. Bullmastiff är läraktig och observant. Rasen är fullkomligt pålitlig både fysiskt och psykiskt och kan snabbt skapa sig en uppfattning om en situation. Dess mod, tapperhet och förmåga att försvara mot inkräktare är legendarisk.

 

Helhetsintryck:

Bullmastiff skall vara en kraftfullt byggd, proportionerlig hund, som ger intryck av utomordentlig styrka, sundhet och rörlighet utan att vara klumpig.

 

Uppförande/karaktär:

Rasen skall utstråla kraft, vara tålig, aktiv och pålitlig. Till temperamentet är den gladlynt, alert och trofast.

 

Huvud

Skallparti

Skalle: Skallen skall vara stor och sedd från alla håll kvadratisk. Den skall ha måttliga rynkor då den lystrar, men inte då den vilar. Skallen skall vara bred och djup.

Stop: Stopet skall vara tydligt markerat.

Ansikte

Nostryffel: Näsborrarna skall vara väl öppna. Framifrån sett skall nostryffeln vara bred med mycket öppna näsborrar. Från sidan sett skall den vara platt och får varken vara spetsig eller uppåtböjd.

Nosparti: Nospartiet skall vara kort. Längden från nosspetsen till stopet skall vara ungefär 1/3 av längden från nosspetsen till nackknölen. Nospartiet skall vara brett under ögonen och ha nästan samma bredd ända till nosspetsen. Det skall vara trubbigt och tvärt avskuret, så att det bildar en rät vinkel mot nosryggen, på samma gång som det skall vara proportionerligt med skallen. 

Läppar: Läpparna får inte vara för lösa eller nå nedanför underkäken.

Käkar/tänder: Underkäken skall vara bred hela vägen. Tångbett är önskvärt men ett lätt underbett är tillåtet, men inte önskvärt. Hörntänderna skall vara stora och sitta långt ifrån varandra. Övriga tänder skall vara starka, jämna och väl placerade.

Kinder: Kinderna skall vara välutvecklade.

Ögon: Ögonen skall vara mörka eller hasselnötsbruna, medelstora och placerade lika långt från varandra som nospartiet är brett. Det skall finnas en fåra mellan dem. Ljusa eller gula ögon är absolut inte önskvärt.

Öron: Öronen skall vara ansatta långt från varandra och högt, i jämnhöjd med nackknölen, så att skallen får ett kvadratiskt utseende, vilket är synnerligen viktigt. De skall vara V-formade och bakåtvikta. Öronen skall vara små och ha mörkare färg än kroppen och öronspetsen skall ligga i jämnhöjd med ögat, när hunden lystrar. Rosenöron är absolut inte önskvärt.

 

Hals

Halsen skall vara medellång. Den skall vara väl välvd, mycket muskulös och av nästan samma omfång som skallen.

 

Kropp

Rygg: Ryggen skall vara plan och kort, så att kroppen ger ett kompakt intryck, men inte så kort att detta inverkar negativt på rörelserna. Karp- eller svankrygg är absolut inte önskvärt.

Ländparti: Ländpartiet skall vara brett och muskulöst med markerat djup i flankerna

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred och djup, väl nedsänkt mellan frambenen med djup bringa

 

Svans

Svansen skall vara högt ansatt, kraftig vid roten och avsmalnande samt bör nå till hasen. Svansen skall bäras rak eller böjd, dock inte som hos ”hound”-raserna. Kroksvans är absolut inte önskvärt.

 

Extremiteter

Framställ

Helhet: Frambenen skall vara brett placerade och bilda en rak front.

Skulderblad: Skuldrorna skall vara muskulösa, snedställda och kraftiga, dock inte överdrivet muskulösa

Underarm: Frambenen skall vara kraftiga och raka med god benstomme.

Mellanhand: Mellanhänderna skall vara raka och starka

Framtassar: Framtassarna skall vara runda med väl välvda tår, s k kattassar, och ha fasta trampdynor. Mörka klor är önskvärda. Spretiga tassar är absolut inte önskvärt.

Bakställ

Helhet: Bakbenen skall vara kraftiga och muskulösa.

Underben: Underbenen skall vara väl utvecklade och visa kraft och rörlighet utan klumpighet.

Has/hasled: Hasorna skall vara måttligt vinklade. Kohasighet är absolut inte önskvärt.

Baktassar: Baktassarna skall vara runda med väl välvda tår, s k kattassar, och ha fasta trampdynor. Mörka klor är önskvärda. Spretiga tassar är absolut inte önskvärt.

 

Rörelser

Rörelserna skall uttrycka kraft och vara målmedvetna. I rörelse får varken fram- eller bakben korsas. Rörelserna får inte heller vara vevande. Höger fram- och vänster bakben skall lyftas och sättas ner samtidigt. I rörelse skall rygglinjen vara oförändrat stram och fast trots bakbenens effektiva påskjut. Hundens rörelser skall uppvisa balans och harmoni.

 

Päls

Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort, hård, och ligga tätt mot kroppen för att ge gott skydd i dåligt väder. Lång, silkeslen eller ullig päls är absolut inte önskvärt

 

 

 

Färg: Alla nyanser av brindle, fawn eller rött är tillåtna. Färgen skall vara ren och klar. Ett litet vitt tecken på bröstet är tillåtet. Andra vita tecken är inte önskvärt. Ett mörkt nosparti som avtonar mot ögonen med mörk teckning kring ögonen för att förhöja uttrycket är synnerligen viktigt

 

 

 

Storlek/vikt

 

Mankhöjd: Hanhund:64-69 cm Tik: 61-66 cm

 Vikt: Hanhund:50-59 kg Tik: 41-50 kg

 

 

 

 

Fel

 

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

 

 

 

Diskvalificerande fel

 

• Aggressiv eller extremt skygg.

 

• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

 

Testiklar   Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.