Omplacering av hund 
&
Foderväd
 

 

Kommer  att söka fodervärd/såld med bibehållen avelsrätt till tikar både Franska bulldogg och Kleinspitz. 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/avtal/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Bibeh%c3%a5llen+avelsr%c3%a4tt&_t_tags=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csiteid%3a821afd82-44fd-4b1f-8345-260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=213.89.71.190&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Pages_StandardPage/_109d4301-44a9-496a-aa44-52f6695e7a77_sv&_t_hit.pos=1Är man intresserad av att köpa valp med fodervärd/bibehållen avelsrätt hos oss så vill vi att man läser på hos skk vad det innebär att köpa hund med bibehållen avelsrätt. 
Max 10 mil från kungsbacka.