Omplacering av hund 
&
Foderväd
 

 

Här kommer vi att informera om vi har hundar till salu eller om vi letar fodervädar / köpeavtal med bibehållen avelsrätt. 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/avtal/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Bibeh%c3%a5llen+avelsr%c3%a4tt&_t_tags=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csiteid%3a821afd82-44fd-4b1f-8345-260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=213.89.71.190&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Pages_StandardPage/_109d4301-44a9-496a-aa44-52f6695e7a77_sv&_t_hit.pos=1Är man intresserad av att köpa valp med bibehållen avelsrätt hos oss så vill vi att man läser på hos skk vad det innebär att köpa hund med bibehållen avelsrätt. 
Max 10 mil från kungsbacka.