Doukullen 

Helga Touch Of Destiny "Doris"

&

Hektor Hisarlik " Hektor "
Födda - 2022-06-22 
2 valpar

1 tikar / 1 hane

Create Dreams Moonlight "Caliber" Patella/Hjärta Ua  
Create Dreams Sunshine " Alma" Patella/Hjärta Ua